Wycieczka – Wiosenne przeloty

W piękny słoneczny dzień wycieczka Myślenicki Klub Ptakoluba www.ptakoluby.pl nad Rabą w Osieczanach. Później spotkanie z sympatycznymi rodzinami z dziećmi zaproszonymi przez Centrum Aktywności Lokalnej w Myślenicach na spacer przyrodniczy w ramach Miesiąca dla Ziemi wałami Zbiornika Dobczyckiego. Łącznie widzieliśmy 53 gatunki ptaków, w tym bociana czarnego, bociana białego, piegżę, cierniówkę, kulczyka, sieweczki rzeczne, brodźce piskliwe, czy płaskonosa. Hitem poza ptasim było stadko dzików przeprawiające się przez Rabę.

 

Michał Baran

Wycieczka
Podczas obserwacji
Płaskonos
Śmieszka
Mewa białogłowa
Piegża
Kulczyk
Piecuszek
Bocian czarny
Brodziec piskliwy
Nurogęś
Dziki