You Are Here:
/
/
Ciekawe obserwacje

Ciekawe obserwacje

image

Rzadsze gatunki dla Zbiornika (do 10 obserwacji), ciekawostki fenologiczne (nietypowe daty obserwacji), duże stada, gatunki egzotyczne, inne niespotykane obserwacje ornitologiczne ze Zbiornika Dobczyckiego i okolic:

 

Łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus)
2-6.01.2016 – 1 dorosły z łabędziami niemymi (Cygnus olor) w Drogini (A. Flis, M. Baran)
30.10. i 6.11.2022 – 1 dorosły na Zbiorniku w Drogini pośród ok. 160 łabędzi niemych (Cygnus olor) – M. Baran

6.01.2016, fot. M. Baran

Łabędź mały (Cygnus columbianus)
12.11.2018 – 2 dorosłe, Basen Myśłenicki Zbiornika (M. Baran, I. i M. Długosz)

fot. M. Baran

Bernikla rdzawoszyja (Branta ruficollis)
17.11-3.12.2019 – 1 młodociany (A. i A. Mikrut i inni).

3.12.2019, fot. A. Mikrut

Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiacus)
10-11.07.2000 – 1 osobnik tego introdukowanego w Europie gatunku gęsi przebywał na cofce zbiornika (M. Baran, J. Niemiec).
22.04.2006 – 1 osobnik na cofce zbiornika (M. Baran).
12.06.2007 – 1 osobnik na cofce zbiornika (fot. R. Gwiazda).

Obecnie (od ok 2010 r.) gęsiówka jest regularnie widywana w okolicy cofki Zbiornika (np. na stawach PZW w Osieczanach).

Gęsiówka egipska na cofce zbiornika (fot. R. Gwiazda).

Hybryd czernicy i głowienki (Aythya fuligula x A. ferina)
4.04.2009 – 1 samiec mieszańca czernicy i głowienki w stadku grążyc na Zatoce Wolnicy (M. Baran).

fot. M. Baran

Hełmiatka (Netta rufina)
24.01.2010 – 1 samica na Rabie poniżej zapory w Dobczycach (M. Baran, A. Bisztyga). Bardzo rzadka obserwacja zimującej hełmiatki w Małopolsce. Hełmiatka jest 230 gatunkiem stwierdzonym na Zbiorniku Dobczyckim oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
28.09.2022 – 1 samica na Zbiorniku w Drogini (M. Baran)

fot. M. Baran

Uszatka błotna (Asio flammeus)
04.1990 – 1 osobnik nad Zatoką Wolnicy (R. Gwiazda)
7-8.02.2010 – 3 osobniki były obserwowane w Osieczanach na polach uprawnych przez Elżbietę i Grzegorza Wróbel, a następnie przez kilku innych obserwatorów (m.in. A. Bisztyga, M. Baran, P. Armatys).

fot. M. Baran

Szablodziób (Recurvirostra avosetta)
27.05.2001 – 1 osobnik żerujący na cofce zbiornika (M. Baran). Rzadko spotykany przedstawiciel siewkowatych w Małopolsce (1, 2). Zdjęcie w locie tego osobnika posłużyło do stworzenia logo strony ptaki.dobczyce.pl.

fot. M. Baran

Rybitwa czarna (Chlidonias niger)
20.10.2007- 1 osobnik intensywnie żerujący na tafli wody Zbiornika Dobczyckiego (M. Baran). Wyjątkowo późna obserwacja tego gatunku w skali Polski.

fot. M. Baran

Żołna (Merops apiaster)
7.05.2007- 6 przelotnych osobników polujących na polach w Osieczanach (M. Baran). Pierwsza obserwacja tego gatunku na Zbiorniku Dobczyckim.

fot. M. Baran

Lerka (Lullula arborea)
1.01.2009 – 1 osobnik na drodze w Brzezowej (M. Baran). Wyjątkowa obserwacja zimującego skowronka borowego (pierwszy przypadek stwierdzenia tego gatunku w styczniu w Małopolsce).

fot. M. Baran

Dzierlatka (Galerida cristata)
05.2004 – 1 osobnik koło przepompowni w Drogini (M. Kata)
10.10.2004 – 1 osobnik na błotnistym brzegu Zbiornika w Drogini (M. Baran, A. Bisztyga).

fot. M. Baran

Pierwiosnek (Phylloscopus collybita)
26.12.2007 – 1 osobnik żerujący na brzegu Raby w miejscu jej ujścia do zbiornika (M. Baran, A. Bisztyga). Rzadka obserwacja zimującego pierwiosnka – jedno z zaledwie kilku zimowych stwierdzeń w Małopolsce (1, 2).

fot. M. Baran

Drozd obrożny (Turdus torquatus)
1.04.2012 – 2 samce żerujące na łąkach w Osieczanach, obok wału Zbiornika (M. Baran). Pierwsza odnotowana obserwacja w okolicy Zbiornika Dobczyckiego, w dodatku aż dwóch osobników. Drozd obrożny gnieździ się w górskich lasach na południu Polski.

fot. M. Baran

Pliszka cytrynowa (Motacilla citreola)
7.06.2003 – 1 samiec w ujściu Trzemeśnianki do Zbiornika (M. Baran).
22.04.2018 – 2 przelatujące, Zatoka Zakliczyńska Zbiornika (M. Baran).
30.04.2022 – 1 samiec, Zatoka Zakliczyńska Zbiornika (M. Baran).

7.06.2003, fot. M. Baran
30.04.2022, fot. M. Baran

Aleksandretta większa (Psittacula eupatria)
18.08.2020 – 1 samiec w Drogini (M. Baran).

fot. M. Baran

Nimfa (Nymphicus hollandicus)
18.09.2011 – 1 os. w Brzączowicach (M. Baran).

fot. M. Baran