Ciekawe miejsca

image

Najciekawsze miejsca i obszary Zbiornika Dobczyckiego obrazuje rycina. Są to miejsca lęgów, żerowania i odpoczynku gatunków charakterystycznych dla awifauny tego akwenu.

Basen Dobczycki.

Miejsce późnojesiennych i zimowych koncentracji ptaków blaszkodziobych (głównie krzyżówki), mew, kormorana, perkozów i nurów. Tama wykorzystywana jest przez ptaki jako miejsce odpoczynku. Obserwacje na tej części akwenu można prowadzić z punktów widokowych Nr 1, 2, 4 (na rysunku). Wejście na zaporę jest możliwe w określonych dniach i godzinach (Regulamin RZGW w Krakowie). Podczas całkowitego zlodowacenia zbiornika ptaki można obserwować na Rabie poniżej zapory.

 

 

Zatoka Zakliczyńska (Wolnicy)

Bardzo płytka część zbiornika z roślinnością wynurzoną. Miejsce lęgów wielu gatunków. Przy niskim poziomie piętrzenia odsłaniają się błotniste brzegi atrakcyjne m.in. dla ptaków siewkowych i czapli. Obserwacje można prowadzić z okolic mostu przecinającego zatokę (punkt Nr 3 na Ryc.) lub parku w Brzączowicach (Nr 5 na rysunku).

Droginia

Las przylegający do zbiornika w tym miejscu to stanowisko lęgowe czapli siwych, tzw. czapliniec. W lesie ponadto lęgnie się pustułka, wrona siwa oraz gatunki typowo leśne. Podczas niskich stanów wody odsłaniają się miejsca żerowiskowe dla siewkowych. Dobry widok na Basen Myślenicki (kormoran, perkoz dwuczuby, nurogęś, grążyce) spod kościoła (punkt Nr 6).

Cofka

Płytka część zbiornika, systematycznie i bardzo szybko wymulana przez Rabę. Do 2003 porośnięta ubogą roślinnością, a więc atrakcyjna dla ptaków siewkowych. Obecnie zarośnięta w całości krzakami wierzb (Salix sp.), w których lęgną się i żerują ptaki wróblowe (potrzos, dziwonia, pokrzewki). Atrakcyjnym miejscem, wykorzystywanym przez ptaki jako miejsce obserwacyjne jest mur, biegnący wzdłuż wału od Osieczan do Drogini (punkt Nr 7). Na murku można spotkać najczęściej: pliszki, dzierzby, pokrzewki, krukowate. Na początku cofki zbiornika znajdują się 3 stawy PZW, na których można spotkać lęgowe krzyżówki, kokoszkę wodną, remiza, czy polujące zimorodki.

Pola i łąki kośne w Osieczanach

Miejsce lęgów gatunków typowo polnych i łąkowych: przepiórki, derkacza, czajki, pliszki żółtej, kląskawki oraz żerowania myszołowa, pustułki, srokosza, krukowatych, szpaka.

Ujście Raby (punkt Nr 8)

Obszar ujścia Raby do Zbiornika Dobczyckiego od 2005 roku był miejscem poboru żwiru do przebudowy drogi krajowej Nr 7 na drogę ekspresową. Zgodnie z projektem poszerzono i pogłębiono koryto rzeki. Powstała wyspa jest dogodnym miejscem do gniazdowania i żerowania dla sieweczek rzecznych, brodźca piskliwego, mew, rybitw oraz innych gatunków ptaków.