Lista ptaków Zbiornika i bezpośredniej okolicy

image
Bekasik (Lymnocryptes minimus). Fot. M. Baran

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska


1. bernikla rdzawoszyja Branta ruficollis
2. gęgawa Anser anser
3. gęś tundrowa Anser serrirostris
4. gęś białoczelna Anser albifrons
5. łabędź niemy Cygnus olor
6. łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus
7. łabędź krzykliwy Cygnus cygnus
8. gęsiówka egipska Alopochen aegyptiaca
9. ohar Tadorna tadorna
10. mandarynka Aix galericulata
11. cyranka Spatula querquedula
12. płaskonos Spatula clypeata
13. krakwa Mareca strepera
14. świstun Mareca penelope
15. krzyżówka Anas platyrhynchos
16. rożeniec Anas acuta
17. cyraneczka Anas crecca
18. hełmiatka Netta rufina
19. głowienka Aythya ferina
20. podgorzałka Aythya nyroca
21. czernica Aythya fuligula
22. ogorzałka Aythya marila
23. edredon Somateria mollissima
24. uhla Melanitta fusca
25. markaczka Melanitta nigra
26. lodówka Clangula hyemalis
27. gągoł Bucephala clangula
28. bielaczek Mergellus albellus
29. nurogęś Mergus merganser
30. szlachar Mergus serrator
31. kuropatwa Perdix perdix
32. przepiórka Coturnix coturnix
33. bażant Phasianus colchicus
34. nur rdzawoszyi Gavia stellata
35. nur czarnoszyi Gavia arctica
36. lodowiec Gavia immer
37. nur białodzioby Gavia adamsii
38. perkozek Tachybaptus ruficollis
39. perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena
40. perkoz dwuczuby Podiceps cristatus
41. perkoz rogaty Podiceps auritus
42. zausznik Podiceps nigricollis
43. bocian czarny Ciconia nigra
44. bocian biały Ciconia ciconia
45. warzęcha Platalea leucorodia
46. bąk Botaurus stellaris
47. bączek Ixobrychus minutus
48. ślepowron Nycticorax nycticorax
49. czapla siwa Ardea cinerea
50. czapla purpurowa Ardea purpurea
51. czapla biała Ardea alba
52. czapla nadobna Egretta garzetta
53. kormoran mały Microcarbo pygmaeus
54. kormoran Phalacrocorax carbo
55. rybołów Pandion haliaetus
56. trzmielojad Pernis apivorus
57. orlik krzykliwy Clanga pomarina
58. krogulec Accipiter nisus
59. jastrząb Accipiter gentilis
60. błotniak stawowy Circus aeruginosus
61. błotniak zbożowy Circus cyaneus
62. błotniak łąkowy Circus pygargus
63. kania czarna Milvus migrans
64. bielik Haliaeetus albicilla
65. myszołów włochaty Buteo lagopus
66. myszołów Buteo buteo
67. wodnik Rallus aquaticus
68. derkacz Crex crex
69. zielonka Porzana parva
70. kropiatka Porzana porzana
71. kokoszka Gallinula chloropus
72. łyska Fulica atra
73. żuraw Grus grus
74. ostrygojad Haematopus ostralegus
75. szczudłak Himantopus himantopus
76. szablodziób Recurvirostra avosetta
77. czajka Vanellus vanellus
78. siewka złota Pluvialis apricaria
79. siewnica Pluvialis squatarola
80. sieweczka obrożna Charadrius hiaticula
81. sieweczka rzeczna Charadrius dubius
82. kulik mniejszy Numenius phaeopus
83. kulik wielki Numenius arquata
84. szlamnik Limosa lapponica
85. rycyk Limosa limosa
86. kamusznik Arenaria interpres
87. biegus rdzawy Calidris canutus
88. batalion Calidris pugnax
89. biegus płaskodzioby Calidris falcinellus
90. biegus krzywodzioby Calidris ferruginea
91. biegus mały Calidris temminckii
92. piaskowiec Calidris alba
93. biegus zmienny Calidris alpina
94. biegus malutki Calidris minuta
95. słonka Scolopax rusticola
96. bekasik Lymnocryptes minimus
97. dubelt Gallinago media
98. kszyk Gallinago gallinago
99. płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus
100. brodziec piskliwy Actitis hypoleucos
101. samotnik Tringa ochropus
102. krwawodziób Tringa totanus
103. brodziec pławny Tringa stagnatilis
104. łęczak Tringa glareola
105. brodziec śniady Tringa erythropus
106. kwokacz Tringa nebularia
107. śmieszka Chroicocephalus ridibundus
108. mewa mała Hydrocoloeus minutus
109. mewa czarnogłowa Ichthyaetus melanocephalus
110. orlica Ichthyaetus ichthyaetus
111. mewa siwa Larus canus
112. mewa białogłowa Larus cachinnans
113. mewa romańska Larus michahellis
114. mewa żółtonoga Larus fuscus
115. rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia
116. rybitwa czubata Thalasseus sandvicensis
117. rybitwa białoczelna Sternula albifrons
118. rybitwa rzeczna Sterna hirundo
119. rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida
120. rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus
121. rybitwa czarna Chlidonias niger
122. wydrzyk tęposterny Stercorarius pomarinus
123. wydrzyk ostrosterny Stercorarius parasiticus
124. gołąb miejski Columba livia forma urbana
125. siniak Columba oenas
126. grzywacz Columba palumbus
127. turkawka Streptopelia turtur
128. sierpówka Streptopelia decaocto
129. kukułka Cuculus canorus
130. puszczyk Strix aluco
131. puszczyk uralski Strix uralensis
132. uszatka Asio otus
133. uszatka błotna Asio flammeus
134. jerzyk Apus apus
135. zimorodek Alcedo atthis
136. żołna Merops apiaster
137. dudek Upupa epops
138. krętogłów Jynx torquilla
139. dzięciołek Dryobates minor
140. dzięcioł duży Dendrocopos major
141. dzięcioł czarny Dryocopus martius
142. dzięcioł zielony Picus viridis
143. dzięcioł zielonosiwy Picus canus
144. pustułka Falco tinnunculus
145. kobczyk Falco vespertinus
146. kobuz Falco subbuteo
147. sokół wędrowny Falco peregrinus
148. gąsiorek Lanius collurio
149. dzierzba czarnoczelna Lanius minor
150. srokosz Lanius excubitor
151. wilga Oriolus oriolus
152. sójka Garrulus glandarius
153. sroka Pica pica
154. orzechówka Nucifraga caryocatactes
155. kawka Coloeus monedula
156. gawron Corvus frugilegus
157. czarnowron Corvus corone
158. wrona siwa Corvus cornix
159. kruk Corvus corax
160. jemiołuszka Bombycilla garrulus
161. sosnówka Periparus ater
162. czubatka Lophophanes cristatus
163. sikora uboga Poecile palustris
164. czarnogłówka Poecile montanus
165. modraszka Cyanistes caeruleus
166. bogatka Parus major
167. remiz Remiz pendulinus
168. lerka Lullula arborea
169. skowronek Alauda arvensis
170. dzierlatka Galerida cristata
171. brzegówka Riparia riparia
172. dymówka Hirundo rustica
173. oknówka Delichon urbicum
174. raniuszek Aegithalos caudatus
175. piecuszek Phylloscopus trochilus
176. pierwiosnek Phylloscopus collybita
177. świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix
178. trzciniak Acrocephalus arundinaceus
179. rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus
180. trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus
181. łozówka Acrocephalus palustris
182. zaganiacz Hippolais icterina
183. świerszczak Locustella naevia
184. strumieniówka Locustella fluviatilis
185. brzęczka Locustella luscinioides
186. kapturka Sylvia atricapilla
187. gajówka Sylvia borin
188. jarzębatka Sylvia nisoria
189. piegża Sylvia curruca
190. cierniówka Sylvia communis
191. mysikrólik Regulus regulus
192. strzyżyk Troglodytes troglodytes
193. kowalik Sitta europaea
194. pełzacz leśny Certhia familiaris
195. pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla
196. szpak Sturnus vulgaris
197. drozd obrożny Turdus torquatus
198. kos Turdus merula
199. kwiczoł Turdus pilaris
200. droździk Turdus iliacus
201. śpiewak Turdus philomelos
202. paszkot Turdus viscivorus
203. muchołówka szara Muscicapa striata
204. rudzik Erithacus rubecula
205. podróżniczek Luscinia svecica
206. słowik szary Luscinia luscinia
207. słowik rdzawy Luscinia megarhynchos
208. muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca
209. muchołówka białoszyja Ficedula albicollis
210. kopciuszek Phoenicurus ochruros
211. pleszka Phoenicurus phoenicurus
212. pokląskwa Saxicola rubetra
213. kląskawka Saxicola rubicola
214. białorzytka Oenanthe oenanthe
215. pluszcz Cinclus cinclus
216. wróbel Passer domesticus
217. mazurek Passer montanus
218. pokrzywnica Prunella modularis
219. pliszka żółta Motacilla flava
220. pliszka cytrynowa Motacilla citreola
221. pliszka górska Motacilla cinerea
222. pliszka siwa Motacilla alba
223. świergotek polny Anthus campestris
224. świergotek łąkowy Anthus pratensis
225. świergotek drzewny Anthus trivialis
226. świergotek rdzawogardły Anthus cervinus
227. siwerniak Anthus spinoletta
228. zięba Fringilla coelebs
229. jer Fringilla montifringilla
230. grubodziób Coccothraustes coccothraustes
231. gil Pyrrhula pyrrhula
232. dziwonia Carpodacus erythrinus
233. dzwoniec Chloris chloris
234. rzepołuch Linaria flavirostris
235. makolągwa Linaria cannabina
236. czeczotka Acanthis flammea
237. czeczotka brązowa Acanthis cabaret
238. krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra
239. szczygieł Carduelis carduelis
240. kulczyk Serinus serinus
241. czyż Spinus spinus
242. śnieguła Plectrophenax nivalis
243. potrzeszcz Emberiza calandra
244. trznadel Emberiza citrinella
245. potrzos Emberiza schoeniclus
246. świergotek nadmorski Anthus petrosus – 2022 rok
247. jaskółka rudawa Cecropis daurica – 2023 rok