Ptaki Ziemi Myślenickiej

2023
2023
W galerii zdjęcia zrobione podczas wycieczek Myślenickiego Klubu Ptakoluba oraz inne wykonane w okolicach Myślenic.
2023
2022
2022
W galerii zdjęcia zniczka (Regulus ignicapilla) - ptaka z płonącym czubkiem, co doskonale widać na fotografiach. Podczas śpiewu silnie eksponuje ten element upierzenia, co zapewne jest atrakcyjne dla potencjalnej partnerki.
2022
2021
2021
Pośród zdjęć z 2021 roku sporo jest fotogramów z zimy - m. in. kwiczoły, pluszcz, zimujące ptaki blaszkodziobe. Są też zdjęcia z wiosennej buczyny karpackiej, gdzie można spotkać śpiewające muchołówki białoszyje i małe.
2021
2020
2020
W 2020 roku wyjątkowo łaskawe do pozowania były sóweczki z beskidzkich lasów w okolicach Myślenic.
2020
2019
2019
Trochę pospolitych ptaków spotykanych w okolicach Myślenic oraz mniej pospolitych, jak choćby kuropatwa (Perdix perdix), która zastraszająco znika z naszych pól.
2019
2018
2018
W galerii ptaki polne: kuropatwa, czajka, mazurek oraz związane z zadrzewieniami, takie jak wilga, dzięcioł zielony, czy też zimowy gość - czeczotka. Jest też nietypowe stadko 30 srok na polach w Osieczanach.
2018