Rzadkie ptaki

image

Rzadkie ptaki (podlegające weryfikacji Komisji Faunistycznej) stwierdzone na Zbiorniku Dobczyckim od początku jego istnienia:

Lodowiec (Gavia immer)
2-6.11.2003 – 1 dorosły przebywał przez cn 5 dni na Basenie Dobczyckim w okolicach ujęcia wieżowego MPWiK (M. Baran i inni).
28.11.2004 – 1 młody na Basenie Dobczyckim, drugie pod rząd stwierdzenie lodowca na Zbiorniku Dobczyckim (M. Ciach).

Lodowiec (Gavia immer), fot. C. Pióro.

Nur białodzioby (Gavia adamsii)
Jesień 2013 – 1 osobnik (R. Gwiazda, A. Flis). Podczas sekcji zwłok nurów utopionych w sieciach rybackich pracownicy Instytutu Ochrony Przyrody PAN z Krakowa – prof. Robert Gwiazda i Adam Flis stwierdzili, że jednym z nich jest rzadki gość z północy. Ptak został wyłowiony i zamrożony jesienią 2013 roku. Zbiornik Dobczycki jest jednym z nielicznych jezior w Polsce, na którym stwierdzono cn 4 gatunki nurów występujących w Polsce.

Nur białodzioby (Gavia adamsii), fot. R. Gwiazda

Warzęcha (Platalea leucorodia)
II połowa maja 2000 – 1 przebywający na cofce zbiornika (M. Kata).

Szczudłak (Himantopus himantopus)
5.05.2003 – 1 samica na cofce zbiornika (M. Baran, E. Bobeł).

Szczudłak (Himantopus himantopus), fot. M. Baran

Rybitwa czubata (Sterna sandvicensis)
8.05.1990 – 1 dorosły (R. Gwiazda). Jedno z nielicznych stwierdzeń, tej podlegającej obecnie weryfikacji KF rybitwy, na śródlądziu Polski.

Wydrzyk tęposterny (Stercorarius pomarinus)
22.05.2016 – 1 młody (M. Baran, A. Bisztyga). Zdjęcia w Galerii Rzadkie Ptaki Zbiornika Dobczyckiego

Wydrzyk tęposterny (Stercorarius pomarinus), fot. M. Baran

Orlica (Ichthyaetus ichthyaetus)
19.08.2017 – 1 młody w drugim kalendarzowym roku życia (M. Baran).
28.07-15.08.2019 – 1 młody w pierwszym roku kalendarzowym (M. Baran).

Orlica (Ichthyaetus ichthyaetus), fot. M. Baran
Orlica (Ichthyaetus ichthyaetus), fot. M. Baran

Dzierzba czarnoczelna (Lanius minor)
18.05.2002 – 1 samiec na polach w Drogini (M. Baran).

Dzierzba czarnoczelna (Lanius mnor), fot. M.Baran

Świergotek nadmorski (Anthus petrosus)
6.11.2022 – 1 osobnik na Zbiorniku Dobczyckim w Drogini (M. Baran).

Świergotek nadmorski (Anthus petrosus), fot. M.Baran