Zaproszenie do udziału w projekcie

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie „Wróbel czy mazurek? Poznajemy ptaki ziemi myślenickiej”, który polegał będzie na organizacji 4 ciekawych wykładów (w terminach 2.09, 16.09, 7.10, 21.10 – w godz 9.00-12.00), dotyczących rozpoznawania podstawowych gatunków ptaków (cn 50 gatunków), co będzie podstawą do rozwoju zainteresowania ptasiarstwem (birdwatchingiem) oraz będzie rozbudzało chęć dalszego doskonalenia umiejętności w zakresie rozpoznawania mniej pospolitych ptaków. Na wykładach zostaną poruszone następujące aspekty rozpoznawania ptaków:
* morfologia ptaka,
* od czego zacząć rozpoznawanie ptaków,
* jak wyszukiwać ptaki w terenie,
* jak rozpoznać podstawowe gatunki ptaków,
* jak korzystać z przewodników książkowych i aplikacji telefonicznych,
* jakim sprzętem optycznym i fotograficznym, a także do nagrywania i odtwarzania głosów posługiwać się przy identyfikacji,
* jak notować zaobserwowane ptaki, w tym korzystać z aplikacji telefonicznych,
* jak korzystać ze stron i aplikacji telefonicznych służących identyfikacji ptaków.
Umiejętności zdobyte podczas wykładów zostaną
wykorzystane w praktyce podczas 2 wycieczek terenowych (w terminach 4.11 i 18.11 w godz. 9.00-12.00) w różnych środowiskach – las, woda, pola i łąki, zabudowania.

Każdy z 25 uczestników projektu otrzyma najnowszy przewodnik Collinsa do rozpoznawania ptaków Europy.
 
Zapisy pod e-mailem myslenice@ptakoluby.pl lub sms-em na nr 516 691 299 (Michał). Ilość miejsc ograniczona!
 
Projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS oraz Gminę Myślenice

 

Michał Baran