Prawdopodobna ptasia grypa nad Zbiornikiem Dobczyckim

Wygląda na to, że zjadliwa ptasia grypa dotarła do Gminy Myślenice. 10 maja 2023 r. znalazłem martwe rybitwy rzeczne i śmieszki nad Zbiornikiem Dobczyckim w Drogini.
Zawiadomiłem o tym odpowiednie służby.
Należy uważać w takich przypadkach bo człowiek również może się zarazić, a skutki choroby mogą być tragiczne. Nie należy martwych, czy też chorych ptaków dotykać. Należy zawiadomić powiatowy inspektorat weterynarii i gminę o takich przypadkach.

O prawdopodobnym przypadku ptasiej grypy nad Zbiornikiem Dobczyckim napisał 11 maja 2023 Dziennik Polski

Michał Baran

Śmieszka (Chroicocephalus ridibundus)