Zaproszenie do udziału w projekcie

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie "Wróbel czy mazurek? Poznajemy ptaki ziemi myślenickiej", który polegał będzie na organizacji 4 ciekawych wykładów (w terminach 2.09, 16.09, 7.10, 21.10), dotyczących rozpoznawania podstawowych...